Gurasada

 

Asezata la 33 km de Deva, în localitatea cu acelasi nume pomenita în documente la 1292,în dreapta râului Mures biserica ortodoxa din Gurasada cu Hramul Sf. Arhanghel Mihail apartine unei perioade anterioare secolului al XIV-lea, unei arii culturale de la nord de Carpati de traditie arhitecturala bizantina.
Biserica a fost transformata în decursul timpului de mai multe ori. Deosebim trei etape de constructie – partea centrala care cuprinde nava si absida, apoi, tinda, clopotnita si încaperea de sud. Si, în final, adaosul de cladire de la latura de nord. Clopotnita, asezata la nord, are ziduri groase si se termina în partea de sus (ca si turla din mijloc) cu câte un vârf tuguiat.

Nava si absida sunt încaperi rectangulare, la capete având câte o absida. Interiorul este boltit, nava si altarul sunt despartite de un zid cu trei usi cu arcuri semicirculare. Interiorul este pictat de catre zugravul Ioan Ierodiaconul din Deva (Judecata de apoi) si de catre Nicolae din Pitesti, în jurul anului 1765.
Acest fapt a fost mentionat în pisania de pe peretele vestic al naosului: „Cu ajutorul Tatalui si cu îndemânarea Fiului si cu purcederea D(u)hului Sfânt s-au zugravit aceasta sfânta biserica în zilele înaltatei chesaro-craiesii noastre Mariei Terezii si fiind episcop tarai Ardealului neunit preasfintitul D.D.Dionisie Novacovici de la Buda si fiind protopop eparhii chiar Iacovu den Dobra si fiindu preot acestii biserici popa Gheorghie ot Campuri si crasnicu Olaru Ionu ot Gura Sadului si s-au zugravit de smeritii între zugravi ierodiaconi Ioan ot Deva si Nicolae Zugrav ot Pitesti. Anii Domnului1765. Anno Domini 1765, m(e)s(i)ta octombrie întâia zi”.
Pantocratorul se afla în turla si pe peretii tamburului se gasesc profeti, V.Testament si cete îngeresti. Sf.Altar este decorat cu imagini Sf.Treime, Maria cu Pruncul Platitera, Împartasania apostolilor, si având în centru „Iisus Marele Arhiereu”. În naos, în centru imaginea lui Iisus, în coca sudica Schimbarea la Fata de pe Muntele Tabanului, în cea nordica „Coborârea la Iad” iar spre vest „Înaltarea Domnului”, urmat de 11 episoade cu teme din Patimile Mântuitorului.
În nortex sunt reprezentate scene din „Judecata de apoi” pe peretele rasaritean se afla tribunalul ceresc, având în componenta pe Iisus Hristos si Apostoli pe cel nordic „Raiul cu cetele dreptilor” iar pe peretele sudic pictori au zugravit, chinurile iadului cu prezentarea viciilor alaturi de nedreptatea sociala. Sunt înfatisate pacatele ca: hotie, minciuna, lenea, precum si sociale: „împaratii tirani”, „arhierei eretici”, „bogatul nemislotiv”, ”jupânul care face legea strâmba” – aceasta asupra scena – „se impune printre cele mai complexe si reusite compozitii cu acest subiect din pictura veche româneasca”.

Ansamblul mural apartine ambilor pictori respectiv lui Ioan Ierodiacunul din Deva care semneaza primul si a lui Nicolae din Pitesti, fara a se putea face o diferentiere neta între partea lucrata de unul sau celalalt, chiar daca exista unele deosbiri între pictura naosului si al nartexului.
Marius Porumb considera faptul ca la Gurasada au colaborat un pictor transilvanean si altul muntean ilustrând procesul de unificare artistica de o parte si de alta a Carpatilor. Ansamblul mural se înscrie alaturi de picturile transilvanene ale sec. XVIII ce tind spre unitate stilistica cu realizari artistice ale Tarii Românesti prin programul iconografic si realizarea compozitiilor, înscrise în pagina si desenul viguros, prin chenarele si elementele vegetale decorative ce fac parte din repertoriul artei brâncovenesti. În interior se afla o catapeteasma de lemn cu imaginea lui Iisus între apostoli si icoanele împaratesti pictura datând de la sf. sec. XVIII si apartine lui popa Simion Zugraful.