Strei

 

Printre cele mai vechi monumente românești păstrate se numără și biserica din cimitirul satului. De mici dimensiuni, construită din piatră brută, prezintă un turn-clopotniță pe fațada vestică, o navă scurtă cu boltă de scânduri și un altar dreptunghiular, boltit în cruce pe ogive masive de piatră. Odinioară pictată și la exterior, ea păstrează un valoros ansamblu de picturi murale la interior executate de maestrul Grozie.
Sinteză de influențe bizantine și nord-italiene (stil gotic timpuriu), valorificate într-o manieră arhitectonică locală, biserica ortodoxă din Strei datează din a doua jumătate a sec. al XIV-lea (după unele surse circa 1270). În altar “Iisus în glorie” și cortegiul apostolilor, în navă “Buna Vestire”, Sf. Nicolae și sfinți.

http://ro.wikipedia.org